Test za utvrđivanje oštrine vida na daljinu

TEST OŠTRINE VIDA NA DALJINU

Važno! Ovaj test za utvrđivanje oštrine vida na daljinu je informativnog karaktera!

Veličina slova ovog testa su podešena za proveru oštrine vida na 3m pri rezoluciji ekrana od 1024x768.

Ako rezolucija Vašeg ekrana nije 1024x768, odnosno visina slova E nije 44mm:
· izmerite visinu slova E na Vašem ekranu,
· upišite visinu slova E u milimetrima u polje "Visina u mm",
· pritisnite dugme izračunaj",
· u polju "Daljina u cm" očitajte daljinu za proveru oštrine vida.

Test oštrine vida na daljinu
IzračunajKAKO IZVRŠITI KONTROLU?

· Udaljite se od ekrana računara na 3m ili na daljinu koju ste izračunali.
· Sa levom rukom pokrijte levo oko ili levo staklo naočara.
· Sa desnim okom probajte pročitati slova na stranici 10.
· Ako slova vidite jasno oštrina vida desnog oka je 5/5 odnosno 100%.
· Ukoliko slova na stranici 10 ne vidite, probajte pročitati slova na stranici 9, 8, 7 itd.
· Postupak ponovite i za levo oko.

Ako ne možete pročitati slova na stranici 10 oštrina vida Vam je manja od 5/5 te su Vam verovatno potrebne naočare, postojeće su Vam slabe ili imate neku drugu manu oka, i savetujemo Vam da se konsultultujete sa Vašim lekarom oftalmologom.

(0.10 - 5/50)

I H E

(0.20 - 5/25)

O U E A

(0.30 -5/15)

F R P U H

(0.40 - 5/12)

D N T I E

(0.50 - 5/10)

C O Z E K

(0.60 - 5/8)

R S T O V

(0.70 - 5/7)

R E T A G

(0.80 - 5/6 )

D N I E U

(0.90 - 5/5.5)

G J E N U F

(1.00 - 5/5)

E U K A F O

(1.25 - 5/4)

J H L S C U